Głosuj na stabilność!

Zgodna współpraca Rady Miejskiej i Burmistrza gwarantuje stabilną kadencję.

Wybierz skuteczność!

Sukcesywnie realizujemy zaplanowane projekty. Setki działań i prawie 80% zrealizowanego planu.

Zadbaj o rozwój

Pozyskaliśmy ponad 50 mln zł dla Gminy! Nowa perspektywa unijna pozwoli podwoić tę wartość.

Silny lider – stabilny rozwój

Mimo licznych przeszkód napotkanych w tej kadencji, konsekwentnie realizowałem założone plany, niezachwianie dążąc do rozwoju naszej gminy. Moja determinacja w dbaniu o dobro wspólnoty zapewnia stabilny rozwój i buduje silne fundamenty na przyszłość.

Poznaj swojego radnego

Kandydaci z naszych okręgów wyborczych, doskonale znający lokalne potrzeby gwarantują skoncentrowanie się na rozwoju naszej wspólnoty. Ich zaangażowanie i wiedza o specyfice poszczególnych obszarów zapewniają, że rozwój gminy będzie kontynuowany w sposób przemyślany i skuteczny.

Program Rozwoju dla Gminy

Nasz program rozwoju gminy, opracowany na podstawie licznych rozmów z mieszkańcami, odzwierciedla realne potrzeby i oczekiwania społeczności. Zapoznanie się z nim to klucz do zrozumienia, jakie działania podejmiemy, aby wspólnie budować lepszą przyszłość naszej gminy, opierając się na solidnych fundamentach dialogu społecznego

Kamienie milowe poprzedniej kadencji

W dziale 'Kamienie milowe poprzedniej kadencji' prezentuję wybrane inwestycje i realizacje, które były bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców. Każdy projekt odzwierciedla nasze wspólne zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości dla gminy. Jestem dumny z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć, i zapraszam do zapoznania się z tymi sukcesami, które stanowią fundament dla naszych przyszłych działań.