Gmina Skała!

Przyjazna rodzinom! | Dbająca o seniorów | Wspierająca przedsiębiorców | Dla każdego mieszkańca.


ZOBACZ SPOT VIDEO NA YOUTUBE!

KRZYSZTOF JAKUB WÓJTOWICZ


Rocznik 1981, szczęśliwy mąż Joanny, ojciec Leny, Mieszka i Neli, przedsiębiorca, bezpartyjny społecznik.
Od 12 lat prowadzi własną działalność gospodarczą, od 5 lat współpracuje z samorządami.

Od 2006 roku prowadzi Agencję Reklamową Reflection, której marką była internetowa sieć reklamowa łącząca współpracę 30 domów mediowych z 2 000 wydawców internetowych, realizująca kampanie promocyjne takich firm jak Allegro, Ford, Nissan, Fiat, BMW, LOT, Dunlop, Seat, Hestia, Tchibo, Neckermann czy Lufthansa.

Prowadził także kampanie reklamowe m.in. dla Raiffaisen Bank Polska, Euro Tax, Państwowej Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu, Looki Publishing GmbH (Niemcy), Planet49 GmbH (Niemcy), eGentic GmbH (Niemcy), Zanox.de AG (Niemcy), Kwanko Group (Francja) oraz Mobilenobo LTD (Cypr), a także współpracował z Katolickim Radiem Zamość.

W latach 2010-2012 prowadził bezpłatnie dla Fundacji Alma Spei kampanie mające na celu pozyskanie wsparcia 1% PIT, promując także akcję Ślub z sercem.
W sierpniu 2013 roku dołączył do protestu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wystosowując własny list w sprawie fałszywego fragmentu książki "Śladami Żydów. Lubelszczyzna". Protest zakończył się sukcesem i wygraną sądową, która zmusiła wydawcę do opublikowania przeprosin i zamieszczenia sprostowania.
Od 2014 roku współpracuje z 11 gminami powiatu krakowskiego oraz 4 gminami powiatu olkuskiego, miechowskiego i proszowickiego, a od 2015 roku także z zarządem Powiatu Krakowskiego.

Wspólny program dla naszej gminy


Stawiamy przed sobą jasne cele. Nasza gmina musi efektywnie funkcjonować w wielu obszarach, zajmiemy się tym!
Przedstawiamy kilka elementów naszego programu, po więcej zapraszamy na spotkania!

Nowoczesna infrastruktura

 • budowa nowych sieci kanalizacyjnych
 • poszukiwanie nowych źródeł wody zabezpieczających potrzeby mieszkańców
 • budowa brakujących ciągów pieszych i poprawa istniejących
 • modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem oszczędnej technologii LED
 • projekt i budowa systemu ścieżek rowerowych

Sprawna komunikacja

 • uruchomienie nowych połączeń busowych do odległych miejsc w gminie
 • uruchomienie nocnej linii autobusowej Kraków-Skała
 • budowa ścieżek rowerowych na terenie całej gminy
 • zaprojektowanie nowej siatki ulic dla sołectw
 • aktualizacja pionowych znaków drogowych i ograniczeń tonażowych na drogach gminnych

Ład przestrzenny

 • stworzenie gminnego systemu informacji przestrzennej
 • wprowadzenie zieleni parkowej w gminie Skała: park miejski, donice z kwiatami i drzewa
 • rynek w Skale jako reprezentacyjny plac i wizytówka gminy
 • zaprojektowanie przyszłej siatki ulic na terenie gminy
 • rewizja istniejących chodników (stan, szerokość, wysokość krawężników, słupy na chodniku)

Bezpieczeństwo mieszkańców

 • oświetlenie ulic przez całą noc
 • oświetlenie niebezpiecznych skrzyżowań, punktów drogowych i przejść dla pieszych
 • skuteczny system nowoczesnego monitoringu 24h
 • wsparcie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - doposażenie w nowoczesny sprzęt oraz organizacja szkoleń
 • szkolenia i kursy dla wszystkich mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa

Lokalna przedsiębiorczość

 • rozwój prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości
 • gmina Skała jako atrakcyjne centrum konferencyjne dla biznesu
 • przyciąganie inwestorów kompetentną kadrą oraz pełną infrastrukturą gminną
 • wzmocnienie roli turystyki w gospodarce gminy poprzez pomoc w zagospodarowaniu turystycznym i rekreacyjnym walorów przyrodniczych gminy
 • stworzenie Gminnego Opiekuna Przedsiębiorcy odpowiedzialnego za rozwój i aktywizację gospodarczą

Innowacyjne rolnictwo

 • punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy wsparciem dla rolników (wypełnianie wniosków, szkolenia, informacje)
 • wsparcie budowy przydomowych zbiorników na wodę (np. deszczową) do celów produkcji rolnej
 • budowa hali targowej umożliwiającej sprzedaż wszystkich płodów rolnych
 • promocja gminy poprzez produkty lokalne
 • uregulowanie przebiegu i utwardzenie dróg w polach

Pomysłowa ekologia

 • Zdrowe powietrze w gminie! (wymiana pieców, montaż filtrów. OZE)
 • zakupy grupowe paliwa opałowego (drewno, pellet, węgiel, ekogroszek itp.)
 • budowa sieci ciepłowniczej w oparciu o dotowane rozwiązania geotermalne
 • edukacja ekologiczna dla osób w każdym wieku
 • zatrudnienie ekodoradcy w urzędzie - profesjonalna pomoc dla mieszkańców w uzyskaniu dotacji

Dochodowa turystyka

 • sieć parkingów satelickich wokół Ojcowa, przy których mieszkańcy będą mogli rozwinąć swoją działalność usługową i turystyczną
 • rozbudowa zaplecza turystycznego w oparciu o małą architekturę (altanki grillowe, punkty edukacyjne, ławki, kosze)
 • rozwój pomocy dla przedsiębiorców wspierającą powstawanie gospodarstw agroturystycznych oraz usług turystycznych
 • sieć ścieżek rowerowych i edukacyjnych obejmujących atrakcje turystyczne w całej gminie (park, zabytki, skałki, źródełka, ścieżki leśne)
 • ekologiczna komunikacja łączącą Park Narodowy ze Skałą i parkingami wokół niego

Sport i rekreacja

 • poszerzenie oferty zajęć rekreacyjno-sportowych
 • rozbudowa (budowa) wiejskich i szkolnych placów zabaw - plac zabaw w każdym sołectwie
 • rewitalizacja zbiorników wodnych z zapleczem rekreacyjnym
 • wsparcie finansowe dla klubów sportowych i grup zawodników, w tym z dziedzin lekkiej atletyki
 • organizacja cyklu wydarzeń sportowych, które zaktywizują mieszkańców, a także będą promować gminę

Aktywna edukacja i kultura

 • rozwój wszystkich szkół w gminie (rozbudowy, doposażenie) - w tym utrzymanie rozbudowy szkół w Szczodrkowicach i Smardzowicach o sale gimnastyczne i edukacyjne
 • system opieki nad dziećmi do 3 lat - przystosowanie obiektów gminnych do utworzenia żłobków, tworzenie klubów dziecięcych, wsparcie dla prywatnych inicjatyw tworzących punkty opieki
 • organizacja cyklicznych spotkań mieszkańców gminy z osobami świata kultury, nauki, muzyki
 • kino plenerowe przy Centrum Kultury w Skale
 • wsparcie aktywności kulturalnej dla Seniorów w gminie

Przyjazny urząd

 • utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Senioralnej Rady Gminy
 • wprowadzenie w gminie ogólnopolskiej Karty Seniora
 • internetowe konsultacje wraz z głosowaniem nad pomysłami i uchwałami dotyczącymi ważnych problemów
 • powołanie Biura Informacji Gminnej odpowiedzialnej za kontakt z mieszkańcami
 • nagrywanie sesji Rady Miejskiej - publikacja nagrań na stronie urzędu gminy

PROGRAM ROZWOJU GMINY SKAŁA 2018 - 2023


Musimy działać tu i teraz, by jak najefektywniej wykorzystać środki z budżetu unijnego 2020 - nasza Gmina powinna się sprawnie rozwijać w wielu różnych obszarach.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

Kliknij by powiększyć.

NASI KANDYDACI - RADNI!


Jesteśmy mocną drużyną, pracujemy w wielu branżach, mamy doświadczenie. Chcemy działać dla naszej Gminy, dla Was, dla nas, dla każdego mieszkańca.

MAPA I OKRĘGI


Okręg 1
Granice Sołectwo: Barbarka, Gołyszyn Poręba Laskowska
Okręg 2
Granice Sołectwo: Minoga, Zamłynie
Okręg 3
Granice Sołectwo: Nowa Wieś, Sobiesęki
Okręg 4
Granice Sołectwo: Rzeplin, Przybysławice, Stoki
Okręg 7
Granice Sołectwo: Ojców, Smardzowice
Okręg 8
Granice Cianowice: Ojcowska, Leśna, Szkolna, Św. Józefa, Stawowa, Aleja Parkowa, Ogrodowa, Spacerowa, Smardzowicka, Wspólna, Niebyła, Szczodrkowicka, Krakowska od 200 do 309
Okręg 9
Granice Cianowice: Do Cegielni, Na Kamyk, Odolowa, Lipowa, Słoneczna, Długa, Polna, Marianów, Krakowska od 1 do 199
Okręg 12
Granice Skała: Bohaterów Września, Długa, Do Cegielni, Krakowska, Kurniki, Marianów, Poddomie, Rzeplińska, Stocka, Walecznych, Wspólna, Rzemieślnicza, Postępu, Lipowa
Okręg 13
Granice Skała: Sobieskiego, Na Podgóry, Nowa, Pasternak, Plac Konstytucji 3-go Maja, Polna, Słomnicka
Kandydat

Daniel Jaśko

Okręg 14
Granice Skała: Francesco Nullo, Krótka, Krzywa, Mleczna, Sobiesęcka, Szewska, Targowa, Wolbromska
Okręg 15
Granice Skała: Armii Krajowej, Graniczna, Gołębia, Słoneczna, Topolowa, Wąska, Wejściowa, Wesoła, Władysława Łokietka, Zagrodzka, Łącznik, Chmielarze

 

mapa

Kontakt


Zachęcamy do kontaktu z nami, zarówno przed, jak i po wyborach. Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu.

logo komitetu Lokal Wyborczy
32-043 Skała, Rynek 18