Eliza Janik

Eliza Janik, kandydatka w okręgu nr 8

Kandydatka na radną Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Nazywam się Eliza Janik. Jestem mieszkanką Cianowic. Ukończyłam studia o specjalności Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, kontynuowałam edukację w ramach studiów podyplomowych na kierunku Psychologii Kierowania i Negocjacji na Akademii Górniczo – Hutniczej, a także studia w temacie Tech Management również na Akademii Górniczo – Hutniczej, gdzie zdobytą wiedzę od ponad 4 lat realizuję w szwedzko – fińskiej firmie ASSA ABLOY na stanowisku Office Managera.

Jako radna będę otwarta na dialog i chętnie wysłucham opinii mieszkańców. Chcę działać w sposób transparentny i uczciwy, dbając o zaufanie społeczności oraz podejmując decyzje w oparciu o rzetelne analizy i konsultacje. Wierzę, że wspólnymi siłami możemy stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich mieszkańców Cianowic. Dlatego proszę o wsparcie i zaufanie w nadchodzących wyborach, abyśmy mogli razem pracować na rzecz naszej społeczności. Zależy mi na tworzeniu lepszej przyszłości dla naszej społeczności, dlatego proszę o zaufanie i poparcie mojej kandydatury. Jestem gotowa do pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności i do słuchania i reprezentowania interesów mieszkańców.

Inwestycje zrealizowane w Cianowicach, w tym w okręgu 8 w latach 2019-2024:

 • remont Szkoły Podstawowej w Cianowicach – ocieplenie dachu, wymiana okien, cyklinowanie parkietu, malowanie i ocieplenie elewacji zewnętrznej w sali gimnastycznej, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych w salach, wymiana części posadzek na wykładzinę, wydzielenie przedszkola ścianką
 • pomoce dydaktyczne, meble i książki dla SP w Cianowicach – 190 tys zł
 • projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cianowicach – w trakcie realizacji
 • teren rekreacyjny przy stawie: zewnętrzna siłownia, altana, ogrodzone i oświetlone boisko piłkarskie
 • dwa nowe oświetlone przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej i jedno na drodze powiatowej przy ośrodku zdrowia
 • przedłużenie linii MPK 267 do Skały i darmowe przejazdy dla seniorów 70+ 
 • uruchomienie linii A12 i A13
 • nowe przystanki autobusowe dla linii MPK 267
 • rozbudowa sieci wodociągowej w partnerstwie z mieszkańcami – 1019 mb
 • remont drogi powiatowej 2133K – nowy asfalt, utwardzone pobocze, pogłębienie rowów – odcinek w Cianowicach 1300 mb – 1,3 mln zł
 • koncepcja odprowadzenia wód opadowych dla budowy chodnika przy DW794 w m. Cianowice 
 • remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ojcowska – asfalt – 190 mb
 • projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej – odcinek od Niebyły do ośrodka zdrowia – w trakcie realizacji; pozwolenie na budowę jest uzależnione od budowy zbiornika retencyjnego na wody opadowe z chodnika, drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej, koncepcja budowy zbiornika retencyjnego już powstała na zlecenie gminy i jest analizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

Moim celem jest:

 • poprawa infrastruktury dróg, chodników, oraz miejsc rekreacji dla mieszkańców
 • zachowanie czystości i porządku w naszej okolicy poprzez organizację akcji sprzątania oraz monitoringu śmieci
 • poprawa bezpieczeństwa w naszej okolicy
 • wsparcie lokalnych inicjatyw
 • promocję kultury i dziedzictwa naszej miejscowości
 • utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami
 • kompleksowy remont budynku ośrodka zdrowia w Cianowicach w celu poszerzenia oferty opieki lekarskiej o kolejne specjalistyczne gabinety – termin realizacji 2024
 • dalsze remonty w Szkole Podstawowej w Cianowicach
 • nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cianowicach
 • modernizacja boiska piłkarskiego przy stawie
 • budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej – odcinek od Niebyłej do ośrodka zdrowia
 • przygotowanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej od ośrodka zdrowia do skrętu na Szczodrkowice
 • budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z chodnika, drogi wojewódzkiej i z drogi powiatowej
 • w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Skała nowe tereny budowlane dla Cianowic m.in. po obu stronach ul. Ogrodowej do drogi wojewódzkiej, wzdłuż całej Al. Parkowej od strony południowej (druga linia zabudowy), teren pomiędzy drogą wojewódzką a ul. Stawową