Biuletyn Wyborczy

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem wyborczym KWW PGS czyli Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gmina Skała. Przedstawiliśmy w nim między innymi:

  • Podsumowanie kadencji 2018-2024
  • Plany inwestycyjny w poszczególnych okręgach
  • Program Rozwoju Gminy Skała 2024-2029
  • Kandydatów do Rady Miejskiej w Skale

Miłej lektury!