Okręgi Wyborcze w Skale

Na poniższej mapie zobaczą Państwo wszystkich Kandydatów KWW PGS do Rady Miejskiej w Skale. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat wszystkich okręgów proszę kliknąć w link okręgi wyborcze, natomiast jeśli interesują Państwa informacje na temat lokali wyborczych dostępne są one w ostatnim akapicie materiału – proszę przejść tam klikając link lokale wyborcze.


Okręgi Wyborcze – Wybory Samorządowe 07 kwietnia 2024

OkręgObszarRadny
Nr 1Sołectwo : Barbarka, Gołyszyn Poręba LaskowskaKatarzyna Kaczmarzyk
Nr 2Sołectwo: Minoga, ZamłynieKrzysztof Sobczyk
Nr 3Sołectwo Nowa Wieś, SobiesękiSzczepan Madej
Nr 4Sołectwo : Rzeplin, Przybysławice, StokiWiesław Owsiński
Nr 5Sołectwo SzczodrkowiceMarzanna Tomczyk
Nr 6Sołectwo Maszyce, Niebyła, ŚwińczówJoanna Lasoń
Nr 7Sołectwo Ojców, Smardzowice. ulice; Brzozowa, Cmentarna, Górzysta, Kościelna, Krakowska, ks. Piotra Bugaja, Leśna, Łąkowa, Na Kliny, Ojcowska, Okopy, Polna, Podgórska, Podmaszycka, Spacerowa, Sportowa, Szkolna, Warszawska, Widokowa, Wielki Dół, Wspólna, Zamkowa
Nr 8Sołectwo Cianowice ulice; Ojcowska, Leśną, Szkolną, Św. Józefa, Stawowa, Al. Parkowa, Ogrodowa, Spacerowa, Smardzowicka, Wspólna, Niebyła, Szczodrkowicka, Krakowska od nr 200 do 309Eliza Janik
Nr 9Sołectwo Cianowice ulice: Do Cegielni, Na Kamyk, Odolowa, Lipowa, Słoneczna, Długa, Polna, Marianów, Krakowska od 1 do 199Dawid Kiełkowicz 
Nr 10Miasto Skała: ulice Ks. Połetka, Olkuska, Skałeczna, Ojcowska, Parkowa, Bł. Salomei, GrodziskoKamil Trębacz
Nr 11Miasto Skała: ulice Andrieja Potiebni, Cmentarna, Kościelna, Mydlarska, Mariana Langiewicza, Ogrodowa, Powstańców, Przechodnia, Rynek, Rzeźnicza, Stawowa, Sportowa, Szkolna, ZaciszeSławek Łuszcz
Nr 12Miasto Skała: Ulice Bohaterów Września, Długa, Do Cegielni, Krakowska, Kurniki, Lipowa, Marianów, Poddomie, Postępu, Rzemieślnicza, Rzeplińska, Stocka, Walecznych, WspólnaKrystyna Pęczek
Nr 13Miasto Skała, Ulice Jana Sobieskiego, Na Podgóry, Nowa, Pasternak, pl. Konstytucji 3 – go Maja, Polna, SłomnickaKatarzyna Piekaj
Nr 14Miasto Skała: ulice Francesco Nullo, Krótka, Krzywa, Mleczna, Sobiesęcka, Szewska, Targowa, WolbromskaAleksandra Mikuła
Nr 15Miasto Skała: Armii Krajowej, Graniczna, Gołębia, Słoneczna, Topolowa, Wąska, Wejściowa, Wesoła, Władysława Łokietka, Zagrodzka, Łącznik, ChmielarzeWojciech Parzelski
Tabela przedstawiająca okręgi wyborcze na terenie gminy Skała podczas wyborów samorządowych 07 kwietnia 2024 r.

Lokale wyborcze na terenie Gminy Skała

SiedzibaPrzystosowany dla niepełnosprawnychGraniceNumer komisji
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale, ul. Krakowska 34, 32-043 SkałatakSkała, ulice: Andrieja Potiebni, bł. Salomei, Cmentarna, Kościelna, ks. Stanisława Połetka, Mariana Langiewicza, Mydlarska, Ogrodowa, Ojcowska, Olkuska, Parkowa, Powstańców, Przechodnia, Rynek, Rzeźnicza, Skałeczna, Sportowa, Stawowa, Szkolna, Zacisze ; przysiółek Grodzisko1
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale, ul. Topolowa 25, 32-043 SkałatakSkała, ulice: Armii Krajowej, Francesco Nullo, Gołębia, Graniczna, Krótka, Krzywa, Łącznik, Mleczna, Słoneczna, Sobiesęcka, Szewska, Targowa, Topolowa, Wąska, Wesoła, Wejściowa, Władysława Łokietka, Wolbromska, Zagrodzka; przysiółek Chmielarze2
Szkoła Podstawowa w Minodze, Minoga 18, 32-046 MinogatakZamłynie, Minoga, Poręba Laskowska3
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowicach, ul. Kościelna 2, 32-077 SmardzowicenieMaszyce, wieś Niebyła, Smardzowice, Świńczów4
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarce, Barbarka 16, 32-046 MinogatakBarbarka5
Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach, Szczodrkowice 3, 32-043 SkałanieSzczodrkowice6
Szkoła Podstawowa w Cianowicach, Cianowice ul. Szkolna 30, 32-043 SkałatakCianowice7
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 42, 32-046 MinoganieNowa Wieś, Stoki8
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach, Przybysławice 40, 32-046 MinogatakPrzybysławice9
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie, Rzeplin 123, 32-046 MinogatakRzeplin10
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach, Sobiesęki 11 B, 32-046 SkałatakSobiesęki11
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołyszynie, Gołyszyn 81, 32-046 MinoganieGołyszyn12
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, Maszyce 47, 32-047 SmardzowicenieMaszyce13
Dom Kultury w Skale, ul. Bohaterów Września 42, 32-043 SkałanieSkała, ulice: Bohaterów Września, Długa, Do Cegielni, Jana Sobieskiego, Plac Konstytucji 3-go Maja, Krakowska, Kurniki, Lipowa, Marianów od 67 do 108, Na Podgóry, Nowa, Pasternak, Poddomie, Polna, Postępu, Rzemieślnicza, Rzeplińska, Słomnicka, Stocka, Walecznych, Wspólna14
Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie, Ojców 64, 32-045 SułoszowatakOjców15

Zapoznałeś się z tabelą i nie wiesz w jakim lokalu powinieneś głosować? Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie PKW https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/obwodowe/wyszukiwarka?dlugosc_strony=50&obszar=120610