Kamienie Milowe

Stworzenie Żłobka Samorządowego „Bajka” w Skale

Przypomnijmy sobie jak z roku na rok zmieniała się nasza gmina, jakie inwestycje powstawały, co zostało wybudowane lub wyremontowane.

Przedstawiam pierwszy z „Kamieni Milowych Kadencji” – stworzenie Żłobka Samorządowego „Bajka” w Skale. Dzięki pozyskanej już w pierwszych miesiącach 2019 roku dotacji na zbudowanie żłobka mogłem przystąpić do zmiany planów przebudowy przedszkola, aby stworzyć obiecany w kampanii żłobek. Został odebrany i otworzony na początku 2020 roku i od tego czasu służy Wam opieką nad Waszymi ukochanymi dziećmi. W 2022 roku dodatkowo oddany do użytku został plac zabaw przy żłobku.

Wartość inwestycji: 1 970 807,83 zł

Data powstania: 2020 r.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=898734098928351&set=a.121787959956306


Remont 2,4 km drogi „na Miotełkę”

Droga na tzw. Miotełkę była w katastrofalnym stanie – przełomy, spękania, prawie wszędzie dziury, które pojawiały się non stop… Po uzyskaniu dotacji przystąpiłem do remontu tego długiego odcinka. Remont tej drogi był istną właśnie drogą przez mękę – blokowanie inwestycji przez jedną osobę opóźniło jej wykonanie o pół roku i kosztowało sporo nie tylko nerwów.

Ostatecznie wykonane zostało 2,4 km nakładki asfaltowej z remontem poboczy i skrzyżowań, wymieniona została podbudowa oraz częściowo odtworzone rowy.

Wartość inwestycji: 1 348 222,17 zł

Data powstania: 2021-2022 r.

Link: https://www.facebook.com/KrzysztofJakubWojtowicz/posts/pfbid037AzW5UeXz7PQPt36PDFFGxgCEXGJhvHtJjpvHVaNNqmsUfAEvCKQ3ckZ8FgcSiDEl


Stworzenie Klubu Seniora w Barbarce

Bardzo ważną dla mnie sferą było zadbanie o seniorów. Jako jedną z pierwszych inwestycji w tym zakresie była adaptacja i remont pomieszczeń remizy OSP Barbarka na potrzeby stworzenia Klubu Seniora. Od czasu jego powstania kilkudziesięciu seniorów z północnej części naszej gminy korzysta stale z zajęć organizowanych w tym budynku, a także ze spotkań wyjazdowych realizowanych w ramach klubu.

Chciałbym stworzyć kolejne kluby seniora w pozostałych częściach gminy w naszych budynkach gminnych lub dzięki życzliwości strażaków w budynkach OSP.

Wartość inwestycji: 142 576,57 zł

Data powstania: 2020 r.


Wybudowanie zaplecza szatniowo-socjalnego w Smardzowicach

Wybudowane zaplecze szatniowo–socjalne dla istniejącego boiska piłkarskiego powstało dzięki pozyskanej dotacji – była to poza Żłobkiem jedna z pierwszych tak dużych inwestycji i to już na początku kadencji. Budowa przypadła na czas pandemii COVID co spowodowało dla nas znaczne utrudnienia w jej realizacji – wykonawca bardzo późno rozpoczął prace, a następnie miał ogromne trudności w jej realizacji. Przyznana dotacja wyznaczała termin końcowy zadania – dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników urzędu udało się go zmienić (Ministerstwo wtedy pracowało zdalnie).

Szatnie powstały z kontenerów mobilnych, a w środku wykonano pomieszczenie ogólne – świetlicę wraz z toaletą stanowiącą jednocześnie zaplecze sanitarne sędziów piłkarskich, a także szatnię sędziów, szatnie zawodników, toaletę ogólnodostępną dostępną z zewnątrz obiektu dostosowaną do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz dwa pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przechowywania sprzętu sportowego i innego niezbędnego wyposażenia.

W ramach inwestycji przygotowano teren pod budowę, wykonano roboty w zakresie budynków, zagospodarowania terenu, instalacje hydraulicznych, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne.

Od czasu otwarcia obiekt służy sportowcom, ale także okresowo korzystały z niego panie z okolicznych kół gospodyń wiejskich w celu spotkań towarzyskich i zajęć fitness.

Wartość inwestycji: 1 110 789,08 zł

Data powstania: 2020-2021 r.


Budowa drogi asfaltowej łączącej Minogę i Sobiesęki

Dwa lata trwało wybudowanie drogi łączącej Minogę i Sobiesęki, a biorąc pod uwagę cały odcinek od strony Minogi to nawet trzy (łącznie ponad 1 km). Najpierw wykonana została podbudowa na szerokości ok. 5 m, a następnie nakładka asfaltowa na całej długości. Dzięki temu dojazd do tychże wsi skrócił się o kilka kilometrów!

Teraz rolnicy mają bardzo wygodny dojazd do pól, a mieszkańcy bardzo dobre miejsce na spacery i rekreację. W następnej kadencji chciałbym zrealizować kolejne takie drogi dojazdowe między wsiami.

Wartość inwestycji: 455 972,44 zł

Data powstania: 2021-2022 r.


Remont budynku Domu Kultury i budowa placu zabaw

W całej kadencji sukcesywnie podnosiliśmy jakość oferowanej oferty kulturalnej – pojawiały się nowe zajęcia, nowi instruktorzy, coraz lepszy i nowszy sprzęt, a budynki Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale nabierały nowoczesnego wyglądu.

W trzech ostatnich latach dokonaliśmy kompleksowego remontu budynku przy ul. Bohaterów Września – wymieniony został dach, a następnie ocieplony dach i strych, wyremontowane zostały pomieszczenia do zajęć, sale zabaw, korytarze i pomieszczenia biurowe.

Wykonaliśmy także gruntowne ocieplenie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – wyremontowany został chodnik i objazd wokół budynku, powstało kilka miejsc parkingowych przy bocznej ścianie Centrum Kultury. Za budynkiem wybudowaliśmy plac zabaw wraz Otwartą Strefą Aktywności i plenerową biblioteczką.

Wartość inwestycji: 1 303 963,85 zł

Data powstania: 2021-2023 r.


Remont ul. Rzeplińskiej za obwodnicą

W ramach realizacji dróg dojazdowych do pól kolejną drogą, która została wykonana to 1 km drogi w polach – ul. Rzeplińska za obwodnicą. Jest to jeden z zaplanowanych przeze mnie etapów łączenia miasta Skała z sąsiadującymi wsiami. W kolejnych etapach powstaną dalsze odcinki tej drogi. Odcinek ten już stanowi komfortowy dojazd do pól i miejsce rekreacji.

Wartość inwestycji: 274 521,79 zł

Data powstania: 2023 r.


Boisko wielofunkcyjne w Minodze

W 2022 roku wykonaliśmy boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Minodze. Boisko ogólnodostępne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 61,15m x 35,34 m mieszczące w swym obrysie także:

  • boisko do koszykówki
  • boisko do piłki ręcznej
  • boisko do piłki siatkówki
  • kort tenisowy
  • bieżnię dwutorowa 152 mb
  • piaskownicę do skoku w dal 900cm x 300cm
  • tereny zieleni urządzonej (trawniki)
  • piłkochwyty o wysokości 5m
  • lampy ledowe z panelem solarnym 30W
  • konstrukcja trybuny ziemnej – 48 miejsc siedzących

Koszt inwestycji: 1 510 000 zł

Projekt został wykonany przez firmę Mam Projekt ze Skały pod czujnym okiem Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztof Sobczyk, który kilka lat temu zainicjował społeczną zbiórkę finansów wśród rodziców ze szkoły podstawowej w Minodze i mieszkańców okolicznych wsi. Projekt następnie został w darowiźnie przekazany gminie, dzięki czemu mogłem rozpocząć proces pozyskiwania funduszy, a następnie budowy.