Aleksandra Mikuła

Aleksandra Mikuła, kandydatka w okręgu nr 14

Kandydatka na radną Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Nazywam się Aleksandra Mikuła. Mam 30 lat i jestem rodowitą Skalanką z rodzinnymi tradycjami samorządowymi. Aktywnie angażuję się społecznie od lat nastoletnich, kiedy to współtworzyłam Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Skale. Ukoronowaniem mojej działalności była koordynacja Światowych Dni Młodzieży w 2016r. Uwielbiam poznawać świat poprzez podróże, kocham zwierzęta.Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – kierunek Gospodarka Przestrzenna oraz projektowanie wnętrz w Szkole Wnętrz i Przestrzeni w Krakowie. Swoją wiedzę wykorzystuję zawodowo – prowadzę firmę projektową oraz – dzięki Państwa zaufaniu – jestem Radną Rady Miejskiej w Skale i Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania Przestrzennego i Gospodarczego obecnej kadencji.

Chcę kontynuować swoją pracę dla lokalnej społeczności. Uważam, że moje doświadczenie i wiedza z planowania przestrzennego będą przydatne dla naszej gminy w przededniu uchwalenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – strategicznego dokumentu dla rozwoju miasta i gminy. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom wprowadzimy ponad 150 ha nowych terenów budowlanych dla miasta Skały. Rozwój miasta to realny zysk i szanse inwestycyjne dla mieszkańców. Rewitalizacja rynku, rozbudowa infrastruktury i rozwój komunikacji zbiorowej Skały  z Krakowem i okolicznymi miejscowościami przykuwają uwagę inwestorów.  Ten kierunek zmian trzeba kontynuować. Wiele dużych projektów udało się zrealizować dzięki zgodnej współpracy z Burmistrzem i większości Radnych. Wiele zadań zostało rozpoczętych i oczekuje na finalizację.

W okręgu nr 14 realizowano m.in.:

 • projekt i wykonanie obustronnego chodnika przy ul. Wolbromskiej od OSM do drogi na Grodzisko, z rozbudową wodociągu i kanalizacji – inwestycja na ponad 2,2 mln zł –  pozwala budować się mieszkańcom Skały w kierunku północnym
 • nowa nakładka asfaltowa z wymianą fragmentu sieci wod-kan na ulicy Targowej
 • wymiana nakładki asfaltowej z utwardzeniem pobocza przy ul. Sobiesęckiej
 • Wymiana oświetlenia na LED przy ulicach: Wolbromskiej, Sobiesęckiej, Targowej, Francesco Nullo – krok w kierunku oświetlenia całodobowego
 • Montaż progów zwalniających na ulicy Wolbromskiej, sadzenie drzew i stałe uzupełnianie koszy na śmieci
 • Projekt miejsc parkingowych na placu Konstytucji 3 Maja

Główne działania strategiczne na rzecz całej gminy

 • aktywny udział w tworzeniu studium i planów miejscowych dla Skały z szerokimi konsultacjami społecznymi – szansa na wieloletni rozwój miasta i całej gminy. Dzięki temu działaniu tereny od ul. Wolbromskiej, Mlecznej, Na Podgóry i Polnej do obwodnicy będą budowlane.
 • Autorskie wnioski do studium i planów miejscowych o park, miejsca rekreacji, Park&ride oraz siatkę nowych ulic w Skale;
 • Rozwój transportu zbiorowego, w tym przedłużenie MPK linii 267 do Skały i ALD z perspektywą dalszego rozwoju o komunikację nocną i wewnątrzgminną;
 • Współudział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu niezależnego konkursu na rewitalizację centrum Skały do realizacji ze środków unijnych

Planowane

 • projekt i budowa chodnika przy ul. Sobiesęckiej w kierunku Sobiesęk
 • nakładka asfaltowa z podbudową na ul. Mlecznej – wykonanie w 2024r.
 • kontynuacja wymiany nakładki asfaltowej przy ul. Targowej
 • modernizacja oświetlenia i oznakowania przy ulicach: Szewska, Krótka, Krzywa
 • poprawy cząstkowe nawierzchni ulic brukowanych
 • wykonanie projektu parkingu na Placu Konstytucji
 • regulacja stanu prawnego i utwardzenie dróg polnych w okręgu 
 • uchwalenie studium z realnymi korzyściami dla Skalanów – nie mamy kilku kolejnych lat na czekanie na plan ogólny – to stracone lata w dalszej rozbudowie miasta. Plan ogólny nie gwarantuje przyznania takiej ilości terenów budowlanych, jak studium

Jestem młoda, dynamiczna i skuteczna. Uważam, że radny powinien pracować i wspierać urząd, a nie tylko pojawiać się na gminnych uroczystościach. Przez 5 lat wprowadziłam wiele pomysłów i projektów realnie wpływających na działalność urzędu oraz gminy. Rozpoczęłam praktykę szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami i cieszy mnie, że dialog z urzędem rozwija się. Oprócz chęci mam też wiedzę, jak rozwiązać problemy mieszkańców i pracuję, zamiast oczekiwać. Jestem młodym głosem w radzie. Młodzi chcą wpółtworzyć gminę, a nie z niej uciekać. Trzeba tylko zapewnić nam tę możliwość.