Joanna Lasoń

Joanna Lasoń, kandydatka w okręgu nr 6

Kandydatka na radną Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Mieszkam w Maszycach od 12 lat. Zawodowo związana jestem z edukacją. Pracuję z ludźmi w różnym wieku: dziećmi, młodzieżą, studentami, dorosłymi i seniorami. Specjalizuję się w neurodydaktyce, nauczaniu skutecznych metod przyswajania trudnego materiału i kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Jestem właścicielką firmy szkoleniowej. 

Bazując na swoim wykształceniu stale rozwijam się zawodowo. Inicjuję i koordynuję  projekty edukacyjne, kulturalne, społeczne, charytatywne, oraz związane z tradycją. Podróżuję, poznaję różne kultury, ludzi, doceniam różnorodność. Angażuję się w działania, które odzwierciedlają moją kreatywność, pasję, dążenie do celu, entuzjazm i energię. 

Praca społeczna w moim życiu…

W moich działaniach tradycja, jak w warkoczu, przeplata się z teraźniejszością:

 • Pozyskuję fundusze na projekty społeczne dla mieszkańców 
 • Promuję nasze wsie poprzez współpracę z muzeami, artystami oraz instytucjami i dbam o pielęgnowanie lokalnej tradycji ludowej
 • Organizuję wydarzenia integrujące społeczność poprzez zajęcia sportowe,  warsztaty, spotkania kolędowe 
 • Redaguję „Kronikę KGW Maszyce” i Kronikę Maszyc, do których zbieram materiały etnograficzne, fotografie, opowieści i fragmenty lokalnej kultury ludowej.

Moja umiejętność słuchania, otwartość i gotowość do działania to fundamenty mojej pracy dla naszej społeczności lokalnej. 

Każdy ma swoją historię – ja mam sposób, by ją wspierać. A 7 kwietnia wesprzyjcie mnie – proszę o Wasz głos!

Inwestycje zrealizowane w Maszycach:

 • kompleksowy remont drogi powiatowej 2133K – nowy asfalt, utwardzone pobocze, pogłębienie rowów – odcinek w Maszycach – 780 mb – 820 tys zł
 • remont drogi gminnej „Maszyce Podgóry” – 850 mb – 331 tys zł
 • przedłużenie linii  MPK 267 do Skały i darmowe przejazdy dla seniorów 70+
 • rozpoczęty remont drogi na Brzeziny, wykonane korytka około 100 mb
 • zamontowane lampy LED droga na Podgóry
 • rozpoczęcie procesu nadawania nazw ulic
 • budowa wodociągu w porozumieniu z mieszkańcami – 373,5 mb

Inwestycje zrealizowane w Niebyłej i Świńczowie

 • remont nawierzchni drogi gminnej „Do winnicy” – 122 mb
 • remont nawierzchni drogi gminnej 600777K – 80 mb

W Maszycach, Niebyłej i Świńczowiu chciałabym zadbać o :

 • wspieranie inwestycji infrastrukturalnych i drogowych
  •  uregulowanie przebiegu dróg i ich remontów,
  • montaż lamp LED,
  • gruntowny remont drogi na Brzeziny
  • zamontowanie dwóch wiat przystanków w Maszycach
  • uzupełnienie znaków drogowych zwłaszcza w Świńczowie
 • promowanie walorów przyrody, rolnictwa i tradycji
 • wsparcie przy organizacji przestrzeni do spotkań
 • realizację działań integrujących społeczności – organizację spotkań, warsztatów, pikników
 • zwiększenie częstotliwości kursów linii 267
 • zakończenie procesu nadawania nazw ulic w Maszycach