Katarzyna Kaczmarzyk

Katarzyna Kaczmarzyk, kandydatka w okręgu nr 1

Kandydatka na radną Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Jestem mieszkanką Poręby Laskowskiej i z tym miejscem, gminą, pięknymi okolicami blisko 15 lat wiążę swoją przyszłość. Od 5 lat jestem Radną Gminy Skała a moim okręg to Barbarka, Gołyszyn i Poręba Laskowska, dbam aby mieszkańcom, dzieciom, osobom starszym żyło się tutaj jak najlepiej i …najdłużej!

Całe moje dotychczasowe życie naukowe i zawodowe związane jest z tematyką zdrowia: skończyłam studia położnicze na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Pedagogikę i Promocję Zdrowia na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a także Zarządzanie Kadrami na Wyższej Szkole im. B.Jańskiego w Krakowie. Przez ostatnie dwa lata uzyskałam Certyfikat Doradcy Laktacyjnego oraz ukończyłam specjalizację z pielęgniarstwa rodzinnego. Zdobytą tam wiedzę, a także doświadczenie wsparte moją energią i pracą wykorzystuję w naszej Gminie z korzyścią dla nas wszystkich, działając w Radzie Społecznej NZOZ w Skale i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej. Przewodniczę również pracy dwóch komisji: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Od dłuższego czasu, w przerwach między pracą, wychowaniem dzieci i spędzania czasu z rodziną angażuję się w lokalne działania i inicjatywy. Jestem dumną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Laskowskiej. Kandyduję po raz drugi ponieważ chcę by najbliższe mi sołectwa Barbarka, Gołyszyn, Poręba Laskowska dalej się rozwijały, piękniały, a gmina odpowiednio przygotowana na wyzwania, które są mi już znane,  rozwiązywała je jak najlepiej.

Chciałabym aby głos i potrzeby mieszkańców Barbarki, Gołyszyna i Poręby Laskowskiej były dalej odpowiednio reprezentowane w naszej Gminie.

Inwestycje zrealizowane w kadencji 2018-2024 w okręgu 1:

 • Klub Seniora w Barbarce
 • boisko sportowo-rekreacyjne w Gołyszynie etap 1
 • remont budynku “Hydrofornii”
 • remont większości dróg powiatowych za prawie 1 mln zł
 • wysypanie kamieniem dróg w Barbarce i Gołyszynie 
 • projekt oświetlania w Porębie Laskowskiej
 • powstanie kilku zatok oraz wiat przystankowych
 • oświetlenie lampami LED
 • powstanie nowej linii autobusowej Kolei Małopolskich A12
 • wsparcie mieszkańców przy wymianie pieców i gazyfikacji

Inwestycje planowane na kolejną kadencję:

 • realizacja projektu placu zabaw przy boisku w Gołyszynie (etap 2) – już w realizacji
 • realizacja projektu parking i oświetlenia przy boisku w Gołyszynie (etap 3)
 • realizacja projektu strefy rekreacji w Porębie Laskowskiej 
 • uruchomienie gminnych linii busowych dla mieszkańców 
 • program wspierający przydomowe oczyszczalnie ścieków

Chciałabym również jeszcze bardziej  zacieśnić więzi ze wszystkimi sołtysami, Kołami Gospodyń oraz OSP w moich miejscowościach, gdyż bardzo doceniam ich pracę i działania lokalne.