Katarzyna Piekaj

Katarzyna Piekaj, kandydatka w okręgu nr 13

Nazywam się Katarzyna Piekaj, mam 45 lat, jestem mężatką i matką dwójki dzieci. W Skale mieszkam od 26 lat. Ukończyłam studia magisterskie na specjalności zarządzanie kadrami i studia licencjackie na specjalności zarządzanie personelem i psychologia pracy. Od 7 lat pracuję w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego

Moją zasadą jest: być niezależną, nie ulegać wpływom i presjom. Chciałabym mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście i w naszej społeczności lokalnej, dlatego kandyduję na radną do Rady Miejskiej w Skale. Uważam, że nasz okręg nr 13 powinien mieć swojego przedstawiciela w radzie, który będzie aktywnie wspierał i w zgodzie dążył do realizacji inwestycji, które przyczynią się do poprawy życia każdego z mieszkańców. Dołożę wszelkich starań, aby w ciągu następnej kadencji planowane inwestycje zostały zrealizowane w jak największym stopniu. Gorąco wierzę w to, że dzięki rozsądkowi mieszkańców postawimy na zgodę, stabilność i umożliwimy dalszy rozwój Miasta i Gminy Skała.

Proszę o Państwa poparcie i głos. Zobowiązuję się do sumiennego i starannego wykonywania mandatu radnej. Będę się wsłuchiwała w głosy moich wyborców, wspierała i dążyła do realizacji ciekawych inwestycji, w szczególności w rozwój przestrzeni aktywnego wypoczynku.

Pracując dla Państwa jako radna chciałabym zadbać o: 

 • odciążenie kanalizacji na ul. Słomnickiej poprzez aktywny udział w pracach gminy nad przekierowaniem części kanalizacji ściekowej nową nitką projektowanej kanalizacji przez
  ul. Na Podgóry i rozdział kanalizacji ściekowej od kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta; podczas remontu ul. Olkuskiej we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich będzie wykonane odwodnienie, aby wody deszczowe z zachodniej części miasta nie były kierowane ul. Słomnicką do oczyszczalni
 • budowę drogi asfaltowej z utwardzonym poboczem, kanalizacją deszczową, kanalizacją ściekową i oświetleniem na ul. Na Podgóry
 • rozwój targu i handlu w mieście, w szczególności na Pl. Konstytucji 3 Maja w Skale  
 • budowę chodnika ul. Sobieskiego, ul. Nowa i ul. Polna
 • wymianę  lamp ulicznych na lampy LEDowe: ul. Pasternak, ul. Jana Sobieskiego, ul. Nowa
 • naprawę i w razie potrzeby wymianę nakładek asfaltowych na ulicach
 • przyjęcie przez Radę Miejską studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Skała i miejscowego planu zagospodarowania dla Skały, które przyznają nowe tereny budowlane na działkach między ul. Polną a obwodnicą – nie mamy kilku kolejnych lat na czekanie na plan ogólny – to stracone lata w dalszej rozbudowie miasta, dodatkowo plan ogólny nie gwarantuje przyznania takiej ilości terenów budowlanych, jak studium

W kończącej się kadencji w naszym okręgu 13 zostało wykonane:

 • przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej na ul. Słomnickiej wraz z oświetleniem
 • wymiana wszystkich lamp ulicznych na lampy LEDowe ul. Słomnicka, ul. Polna, Pl. Konstytucji 3 Maja
 • na końcowym etapie realizacji jest projekt ul. Na Podgóry – droga asfaltowa, utwardzone pobocze, kanalizacja ściekowa, kanalizacja deszczowa i oświetlenie,
 • wymiana na nową 40 m nakładki asfaltowej przy ul. Słomnickiej wraz z naprawą zapadniętego fragmentu ulicy,
 • wymiana nakładki asfaltowej na nową na całej długości ul. Jana Sobieskiego – 280 m
 • wymiana nakładki asfaltowej na nową ul. Pasternak wraz z naprawą umocnienia skarpy – 60 m – umowa z wykonawcą podpisana, termin realizacji do I połowy 2024
 • montaż dwóch luster drogowych ul. Polna i ul. Jana Sobieskiego i koszy
 • bieżąca konserwacja i naprawy nakładki asfaltowej na wszystkich ulicach