Krystyna Pęczek

Krystyna Pęczek, kandydatka w okręgu nr 12

Kandydatka na radną Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Jestem radną Rady Miejskiej w Skale kadencji 2018-2024, absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, stypendystką programu Chevening rządu brytyjskiego na rocznych studiach magisterskich na University of Sussex w Wielkiej Brytanii, stypendystką programu Erasmus-Sokrates na rocznych studiach w Fachhochschule Hof w Niemczech, laureatką nagrody Stypendysta Królowej przyznawanej przez Ambasadę Brytyjską w Polsce, byłam wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Brytyjskich w Polsce, od 17 lat jestem współwłaścicielka firmy informatycznej – wiodącego producenta oprogramowania dla pośredników w obrocie nieruchomościami na rynku polskim.

Poniżej znajdą Państwo informacje o inwestycjach wykonanych na poszczególnych ulicach w okręgu 12 w kadencji 2018 – 2024 oraz informacje o planowanych inwestycjach, jakie chciałabym zrealizować dla Państwa w kolejnej kadencji. Zwracam się do Państwa z prośbą o Państwa poparcie w nadchodzących wyborach samorządowych, abyśmy nadal mogli wspólnie rozwijać nasze miasto i nasze ulice. Jednocześnie dziękuję za Państwa dotychczasową współpracę i pomoc przy realizacji inwestycji.

ul. Bohaterów Września

wykonane:

 • nowe przejście dla pieszych przy ul. Krakowskiej
 • wymiana 12 lamp ulicznych na lampy LEDowe wzdłuż całej ulicy
 • nowy plac zabaw  i zewnętrzna siłownia przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
 • kompleksowy remont wewnątrz i na zewnątrz budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji m.in. remont dachu, ocieplenie ścian, izolacja i ocieplenie fundamentów, remont pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiana kostki brukowej wokół budynku, zakup nowych mebli i instrumentów
 • poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji obejmującej zajęcia muzyczne, językowe, sportowe, kino plenerowe oraz zajęcia dla seniorów np. Zdrowy Kręgosłup, Senioralia, szkolenia dla seniorów

planowane:

 • projekt i wykonanie brakującego odcinka chodnika między Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji a ul. Walecznych
 • wymiana asfaltu i regulacja kratek odpływowych

ul. Bohaterów Września Boczna

wykonane:

 • nowe lampy uliczne z oświetleniem LED – 6 szt.
 • nowy wodociąg – projekt, prawomocne pozwolenie i budowa
 • przesunięcie ogrodzenia Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i poszerzenie wjazdu na ulicę
 • projekt drogi asfaltowej z odwodnieniem – w trakcie realizacji (umowa ma być podpisana w 03.2024)

planowane:

 • budowa drogi asfaltowej

ul. Długa

wykonane:

 • kompleksowy remont – etap 1 – wymiana asfaltu, krawężników, chodników po obu stronach ulicy, zasów do wody i gazociągu, wstawienie odpływów liniowych dla wody deszczowej z rynien
 • nowe przejście dla pieszych przy ul. Krakowskiej
 • utworzenie parkingu 
 • lustro przy wyjeździe na ul. Słomnicką na wysokości ul. Pasternak

planowane:

 • kompleksowy remont ulicy – etap 2 i etap 3 – wymiana asfaltu, krawężników, chodników po obu stronach ulicy, zasów do wody i gazociągu, wstawienie odpływów liniowych dla wody deszczowej z rynien
 • wymiana z dotacji wszystkich lamp ulicznych na lampy LEDowe – termin III kw 2024

ul. Do Cegielni

planowane:

 • droga asfaltowa na odcinku od ul. Krakowskiej do stawu – projekt zgłoszony do dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2024 rok, realizacja 2024 rok
 • projekt drogi na odcinku od stawu do ul. Rzeplińskiej
 • wysypanie drogi kamieniem od stawu do ul. Rzeplińskiej

ul. Krakowska 

wykonane:

 • przejęcie od Województwa Małopolskiego na własność gminy Skała działki drogowej, po której przebiega ulica i chodnik przy ul. Krakowskiej
 • nowy chodnik między przystankiem autobusowym przy skrzyżowaniu z ul. Rzeplińską a Strefą Aktywności Gospodarczej – projekt, prawomocne pozwolenie i budowa 350 m chodnika – w trakcie realizacji (umowa ma być podpisana w 03.2024)
 • zjazd z ul. Krakowskiej w ul. Postępu na Strefę Aktywności Gospodarczej
 • 12 nowych lamp ulicznych z żarówkami LED przy wjeździe do Skały 
 • nasadzenie 47 drzew
 • dwa nowe, oświetlone, przejścia dla pieszych
 • dwa komplety progów spowalniających
 • pasy wibracyjne przed dwoma przejściami dla pieszych
 • wymiana 29 lamp ulicznych na lampy LEDowe wzdłuż całej ulicy
 • wyrównanie kostki brukowej na chodniku między Orlikiem a Rynkiem
 • przeniesienie znaku przejście dla pieszych na ścianę budynku Banku Spółdzielczego 
 • obsadzenie roślinami płożącymi skarpy przy krzyżu na skrzyżowaniu z ul. Rzeplińska – etap 1

planowane:

 • nowy chodnik między Strefą Aktywności Gospodarczej z stacją benzynową – gotowy projekt i prawomocne pozwolenie na budowę
 • projekt i wykonanie chodnika (20 metrów) między przystankiem autobusowym dla wysiadających z Krakowa a ul. Rzeplińską
 • dalsze obsadzanie skarpy roślinami płożącymi 

ul. Kurniki

wykonane:

 • przebudowa odwodnienia drogi

planowane:

 • uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni przy studni

ul. Lipowa

wykonane:

 • projekt drogi asfaltowej z odwodnieniem 
 • wykonanie drogi asfaltowej z odwodnieniem – 120 mb

planowane:

 • droga asfaltowa do końca ulicy

Marianów

wykonane:

 • uruchomienie linii A12 
 • dwa nowe przystanki autobusowe

planowane:

 • perony przystankowe i wiaty przystankowe
 • wykonanie drogi asfaltowej między Rzepinem a ul. Do Cegielni w Skale, aby skrócić dojazd do sklepów z pominięciem ruchliwej drogi wojewódzkiej; ul. Do Cegielni na odcinku od drogi wojewódzkiej do stawu będzie asfaltowana w 2024 przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

ul. Poddomie

wykonane:

 • nowy chodnik wzdłuż całej ulicy 230 m – projekt i budowa chodnika, wymiana krawężników i zasów do wody, przejście dla pieszych na ul. Walecznych

planowane:

 • wymiana asfaltu  
 • montaż trzech nowych lamp ulicznych – termin 2024
 • wymiana z dotacji wszystkich lamp ulicznych na LEDowe – termin III kw 2024

ul. Postępu i ul. Rzemieślnicza (Strefa Aktywności Gospodarczej)

wykonane:

 • sprzedaż czterech działek pod działalność produkcyjną na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej
 • przebudowa odwodnienia
 • sprzedaż stacji trafo do Tauronu
 • wysypanie kamieniem drogi polnej za stawem

ul. Rzeplińska przed obwodnicą

wykonane:

 • przygotowanie projektu i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę drogi, chodnika i odwodnienia dla ul. Rzeplińskiej między ul. Poddomie a ul. Walecznych 
 • wymiana asfaltu na początku ulicy do skrzyżowania z ul. Poddomie
 • nowe przejście dla pieszych przy ul. Krakowskiej

planowane:

 • budowa drogi asfaltowej i chodnika między ul. Poddomie a ul. Walecznych wraz z odwodnieniem do obwodnicy i umocnieniem skarp – odwodnienie 740 m, droga z chodnikiem 300 m, szacowany koszt 3 mln zł, termin realizacji 2024 rok lub 2025 rok

ul. Rzeplińska za obwodnicą

wykonane:

 • wysypanie kamieniem i wyasfaltowanie odcinka drogi przy udziale dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 995 mb

planowane:

 • wyasfaltowanie, w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, drogi serwisowej za obwodnicą od ronda do początku ul. Rzeplińskiej 
 • nowe przejście dla pieszych przy rondzie Przy Biedronce i nowy odcinek chodnika między drogą serwisową przed obwodnicą a rondem przy Biedronce

ul. Stocka

wykonane:

 • projekt kanalizacji – w trakcie realizacji

planowane:

 • budowa kanalizacji
 • projekt drogi wraz z odwodnieniem
 • budowa odwodnienia drogi i nowa nakładka asfaltowa 

ul. Walecznych

wykonane:

 • projekt chodnika z miejscami parkingowymi i zielenią miejską, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – odcinek 140 mb – etap 1
 • projekt zieleni miejskiej przy chodniku – w trakcie realizacji
 • nowe przejście dla pieszych z oświetleniem lampami LED przy skrzyżowaniu z ul. Poddomie 
 • dwie nowe lampy uliczne na końcu ul. Walecznych

planowane:

 • budowa chodnika z miejscami parkingowymi i zielenią miejską – 140 mb
 • projekt drogi i chodnika między ul. Poddomie a ul. Rzeplińską
 • projekt brakujących odcinków chodnika wraz z brakującym projektem wodociągu
 • przyjęcie przez Radę Miejską studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Skała i miejscowego planu zagospodarowania dla Skały, które przyznają nowe tereny budowlane na działkach między ul. Walecznych a obwodnicą  
 • montaż trzech nowych lamp ulicznych – termin 2024

ul. Wspólna

wykonane:

 • zgłoszenie do starostwa na asfaltowanie drogi  

planowane:

 • wykonanie nakładki asfaltowej przy okazji wykonania drogu asfaltowej przy ul. Rzeplińskiej

Parking przy szkołach i świetlica dla dzieci

 • zainicjowanie akcji uporządkowania ruchu samochodowego na drodze wewnętrznej przed Szkołą Podstawową nr 2 w Skale i Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych, w rezultacie gmina przygotowała projekt parkingu i otrzymała dotację z Powiatu Krakowskiego na budowę dużego parkingu przed ZSiPO i SP2,
 • budowa parkingu – planowany termin 2024 rok
 • zainicjowanie utworzenia świetlicy dla dzieci przy ul. Sportowej finansowanej z dotacji przez okres 2,5 roku, dotacja 4 mln zł.