Krzysztof Sobczyk

Krzysztof Sobczyk, kandydat w okręgu nr 2

Kandydat na radnego Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Mam 46 lat, katolik, żonaty, ojciec trójki dzieci. Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej na kierunku Automatyka i Robotyka.

Od 21 lat mieszkam w Zamłyniu, a od 19 prowadzę tutaj własną firmę związaną z nowoczesnymi technologiami z dziedziny elektroniki. Byłem też członkiem rady sołeckiej w Zamłyniu. Ze względu na moje dzieci, od wielu lat czynnie angażuję się w sprawy szkoły podstawowej w Minodze, a przez kilka lat byłem Przewodniczącym Rady Rodziców. Przez całą kadencję 2018-2024 Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale.

Pracując jako radny chciałbym wykorzystać swoją wiedzę i umiejętność prowadzenia dyskusji, aby w zgodzie prowadzić rozmowy, projekty i rozwijać gminę dla dobra wszystkich mieszkańców.

Inwestycje wykonane przy dobrej współpracy Gminy i Szkoły.

 • nowe boisko wielofunkcyjne z bieżnią, trybunami, piłkochwytami i oświetleniem solarnym przy Szkole Podstawowej w Minodze
 • budynek Szkoły Podstawowej w Minodze – podjazd dla osób niepełnosprawnych,, remont: dachu, szatni, jadalni, sal lekcyjnych, ocieplenie fundamentów szkoły.
 • doposażenie pracowni szkolnych m.in. tablice interaktywne, nowe meble, pomoce dydaktyczne

Inwestycje wykonane przy dobrej współpracy Parafii w Minodze i Gminy Skała

 • nowa nawierzchnia asfaltowa na placu przed kościołem 
 • przygotowanie przez urząd gminy i pozyskanie dla Parafii Minoga dotacji na “Rewitalizację zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze”

Inwestycje wykonane przy dobrej współpracy z Powiatem.

 • remont drogi powiatowej – przebudowa stromego chodnika i krawężników
 • remont drogi powiatowej nr 1156K z wymianą asfaltu
 • remont pobocza drogi powiatowej 1156K
 • wyświetlacz prędkości

Inwestycje Gminne

 • projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę drogi asfaltowej, chodnika, ścieżki rowerowej, wodociągu i odwodnienia Aleja Kasztanowcowa
 • remont dachu na ośrodku zdrowia w Minodze
 • uruchomienie linii A12.
 • nowa droga asfaltowa między Minogą a Sobiesękami – 1100 mb – wspólna inicjatywa z byłym radnym Arkadiuszem Wardęgą.
 • remont nawierzchni drogi gminnej „Studzieniec” – 185 mb
 • remont drogi gminnej „Minoga Borkowa” – 530 mb
 • remont drogi gminnej Minoga Lipówki  – 200 mb.
 • remont nawierzchni drogi gminnej k/ Makówki
 • uregulowanie własności drogi za pałacem

Inwestycje planowane na kolejną kadencję:

 • projektowanie kanalizacji
 • rozpoczęcie prac przy wykonaniu drogi, chodnika i ścieżki rowerowej Aleja Kasztanowcowa
 • wykonanie drogi pożarowej wraz z miejscami parkingowymi i zatoką dla autobusu, pojazdów dla niepełnosprawnych oraz rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej w Minodze – termin realizacji wakacje 2024.
 • wsparcie dla wykonania remontu zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze
 • kontynuacja budowy pobocza przy drodze łączącej Minogę i Zamłynie mającego na celu poprawę bezpieczeństwa dla dzieci w drodze do szkoły.