Sławomir Łuszcz, kandydat w okręgu nr 11

Kandydat na radnego Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Nazywam się Sławomir Łuszcz, mam 38 lat i jestem dumny z mojego rodowodu, będąc Skalanem z dziada pradziada. Ukończyłem Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 w Krakowie. Pomimo wykształcenia w dziedzinie energetyki, zawodowo odnalazłem się w branży informatycznej jako network infrastructure engineer. Moja praca skupia się na utrzymaniu i obsłudze kluczowych sektorów biznesowych w Polsce. Przez lata prowadziłem projekty zarówno dla dużych, krajowych firm, jak i dla przedsiębiorstw zagranicznych.

Wykonano w latach 2019 – 2024

Rynek

wykonane

 • nowa nakładka asfaltowa i wymiana nawierzchni brukowej na chodnikach wokół Rynku, remont części instalacji podziemnych, zmiana organizacji ruchu – realizacja Zarząd Dróg Wojewódzkich; celem zmiany organizacji ruchu jest: 1. uspokojenie ruchu samochodowego wokół Rynku, który po rewitalizacji ma być miejscem odpoczynku mieszkańców, 2. przekształcenie fragmentu ronda wokół Rynku z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, na której będzie można stworzyć miejsca parkingowe np. dla dostawców do sklepów
 • przeprowadzenie konkursu i wybór koncepcji rewitalizacji, aby Rynek stał się pełnym zieleni spokojnym miejscem odpoczynku dla mieszkańców 
 • przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy i montaż szlabanu,
 • wymiana oświetlenia na mocniejsze w technologii LED
 • nowa wiata przystankowa 
 • maszt flagowy 
 • tężnia i ławeczki
 • przedłużenie linii MPK 267 do Skały i darmowe przejazdy dla seniorów 70+
 • nowe linie A12 i A13

planowane

 • przygotowanie projektu budowlanego na rewitalizację Rynku, przygotowanie wniosków o dotację na rewitalizację

ul. Kościelna

wykonane

 • przygotowanie dwóch wniosków o dotację i dokumentacji przetargowej dla parafii Skała na projekty, które uzyskały dofinansowanie 
 • “Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Skale” – 500 tys zł
 • “Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale” – 300 tys
 • remont nawierzchni brukowej i wymiana krawężników 
 • wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe 
 • remont budynku gminnego, w którym mieści się poczta – etap 1 – nowa elewacja, rynny

planowane

 • remont budynku gminnego, w którym mieści się poczta – etap 2 – pozyskana dotacja na remont – elewacja, ogrzewanie, osuszenie fundamentów, remont balkonu, stropu, rynien

ul. Langiewicza

wykonane:

 • przygotowywany projektu i uzyskane prawomocnego pozwolenie na remont budynku starego liceum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – projekt oczekuje na uruchomienie dotacji na rewitalizację

planowane:

 • kapitalny remont budynku starego liceum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, dobudowa jednego piętra i windy zewnętrznej, w budynku będą miały swoją siedzibę m.in. Fundacja Leonardo, Klub Seniora Grota, stowarzyszenia z terenu gminy, 
 • nowa nakładka asfaltowa

ul. Leśna

wykonane:

 • utwardzenie drogi kamieniem na całej długości

ul. Mydlarska

planowane:

 • wymiana nakładki asfaltowej 
 • wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

ul. Potiebni

wykonane:

 • kompleksowy projekt – droga asfaltowa, utwardzone pobocze, wodociąg, kanalizacja odwodnienie – projekt wykonany, oczekuje na pozwolenie na budowę
 • budowa wodociągu – etap 1

planowane:

 • budowa wodociągu, kanalizacji, odwodnienia, drogi asfaltowej i utwardzonego pobocza
 • w studium nowe tereny budowlane po obu stronach ulicy

ul. Powstańców

planowane:

 • wymiana wodociągu i podniesienie ciśnienia wody
 • nowa nakładka asfaltowa
 • wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe

ul. Rzeźnicza

wykonane:

 • projekt chodnika na ul. Rzeźniczej na odcinku między ul. Potiebni a ul. Sportową – 200 mb – uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę
 • utworzenie spółki SIM Ziemia Małopolska z siedzibą w Skale, której wspólnikami są okoliczne gminy, w tym miasto Kraków; celem spółki jest budowa mieszkań dla mieszkańców, którzy mają zdolność czynszową, ale nie mają zdolności kredytowej; pierwszych 14 mieszkań powstanie na działce gminnej przy ul. Rzeźniczej, gmina otrzymała 3 mln zł dotacji na rozpoczęcie budowy 
 • remont drogi gminnej „Miotełka” Skała – Cianowice – 2 405 mb 

planowane:

 • budowa chodnika do skrętu na ul. Sportową – 200 mb
 • rozpoczęcie budowy 14 mieszkań na działce gminnej

ul. Sportowa

wykonane:

 • nowy asfalt na odcinku 50 mb
 • zakup działki i wykonanie bocznego boiska piłkarskiego
 • przygotowanie projektu i wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej do oświetlenia bocznego boiska, pozyskanie dotacji na wykonanie oświetlenia bocznego boiska
 • wykonanie nowego dojścia z parkingu do bocznego boiska
 • świetlica dla dzieci – 4 mln zł dotacja na utworzenie i funkcjonowanie świetlicy

planowane:

 • dokończenie projektowania ul. Sportowej po nowym śladzie – wodociąg, kanalizacja, oświetlenie, odwodnienie, droga asfaltowa i chodnik
 • projekt i budowa pump trucku
 • rewitalizacja murawy na głównej płycie boiska – wykonanie 2024 rok
 • wykonanie oświetlenia bocznego boiska treningowego – przyznana dotacja, termin realizacji 2024
 • utwardzenie kostką brukowa parkingu przy boisku ul. Sportowa
 • w studium nowe tereny budowlane po obu stronach ulicy, także przy nowym, projektowanym odcinku po nowym śladzie

ul. Szkolna

wykonane:

 • uporządkowanie i uzupełnienia kamienia na parkingu
 • uruchomienie jadłodzielni

planowane:

 • wymiana dachu i instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu gminnego budynku w którym mieści się m.in MGOPS

ul. Zacisze

wykonane: 

 • kompleksowy remont ulicy Zacisze – wymiana infrastruktury podziemnej, budowa odwodnienia i oświetlenia, nowa nawierzchnia