Szczepan Madej, kandydat w okręgu nr 3

Kandydat na radnego Rady Miejskiej kadencji 2024-2028

Nazywam się Szczepan Madej. Od 38 lat mieszkam, żyję w Sobiesękach. Jestem szczęśliwym mężem mojej żony Karoliny oraz ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Od 12 lat pracuję jako nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie. Dbając o swój rozwój zawodowy osiągnąłem stopień nauczyciela dyplomowanego oraz zostałem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Działam również czynnie w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego jako wice prezes ogniska w naszej placówce.

W mojej rodzinnej wsi pełnię funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, do której aktywnie należę od dziecka. Jestem również członkiem Rady Sołeckiej. Ze względu na wykonywany zawód niezwykle wysoko cenię sprawy związane z edukacją, a poprzez przynależność do OSP również i bezpieczeństwa.

Poniżej znajdują się informacje o działaniach, które zostały wykonane w kadencji 2018 – 2024 oraz te, planowane, którymi zamierzam zająć się w nadchodzącej kadencji.

W okręgu nr 3 wykonano:

Sobiesęki

 • utwardzenie i częściowe wyasfaltowanie drogi „Tarnawskiej” 660 mb.
 • utwardzenie i wyasfaltowanie drogi łączącej Sobiesęki i Minogę 1000 mb.
 • remont drogi powiatowej 1155K Skała-Ulina w miejscowości Sobiesęki – 1034 mb.
 • remiza Ochotniczej Straży Pożarnej dokończenie remontu elewacji z wymianą okien i hydroizolacją fundamentów 
 • rozbudowa sieci wodociągowej w partnerstwie z mieszkańcami: 300 mb.

Nowa Wieś

 • termomodernizacja budynku i wymiana okien w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
 • remont nawierzchni drogi gminnej – podwójne utrwalenie grysem i emulsją asfaltową – 200 mb.
 • uruchomienie linii A12 na trasie Kraków – Olkusz – Kraków

Planowane działania w okręgu nr 3:

Sobiesęki

 • wprowadzenie nazewnictwa ulic i uporządkowanie numeracji budynków
 • dokończenie nakładki asfaltowej w na drodze „Tarnawskiej” w kierunku ronda oraz w kierunku ujęcia wody
 • wymiana oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia drogi „tarnawskiej” począwszy od strony ronda
 • zaprojektowanie i budowa brakującego odcinka chodnika przy drodze powiatowej wspólnie z zarządem dróg powiatowych województwa małopolskiego
 • remont ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej
 • zaprojektowanie i rozwiązanie problemu odwodnienia wsi w najbardziej newralgicznych miejscach tzn. przy drodze powiatowej oraz na Podjedle
 • zaprojektowanie i zagospodarowanie placu w którym znajdował się zbiornik planowane 2 ławeczki tablica informacyjna oraz krzewy
 • wymiana nakładki asfaltowej na początku drogi do Minogi w „Wąwozie”
 • w studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Skała przyznanie nowych terenów budowlanych po wschodniej stronie wsi Sobiesęki

Nowa Wieś

 • utworzenie Dziennego Domu Seniora dla mieszkańców całej gminy na terenie remizy OSP Nowa Wieś
 • budowa miasteczka rowerowego dla dzieci gdzie będą  mogły  uczyć się  przepisów ruchu drogowego na terenie remizy OSP
 • wymiana oświetlenia drogowego
 • systematyczne poprawianie jakości dróg lokalnych polnych poprzez utwardzanie i asfaltowanie
 • projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
 • remont drogi wojewódzkiej, na który Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał już dofinansowanie
 • w studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Skała przyznanie nowych terenów budowlanych dla Nowej Wsi przy rondzie, przy skręcie na Minogę i wzdłuż południowej strony wsi