Wiesław Owsiński

Wiesław Owsiński, kandydat w okręgu nr 4

Urodziłem się w Łodzi, mieszkałem w Warszawie i przez wiele lat w Krakowie, ale to Rzeplin stał się od 2013 r. moim miejscem na Ziemi. 

Ukończyłem studia wyższe m.in.: na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuję w jednym z urzędów państwowych, a wcześniej przez wiele lat, byłem zatrudniony w międzynarodowych korporacjach. Prowadziłem też przez 2 lata własną działalność gospodarczą. 

Z wielkim przekonaniem hołduje zasadzie, że aby oczekiwać czegoś od innych najpierw trzeba dać coś od siebie. To pewnie sprawia, że bardzo dużą satysfakcję niezmiennie przynoszą mi działania na rzecz lokalnej społeczności. Zaczęło się od stworzenia przeze mnie strony internetowej www.rzeplin.pl, potem była (i jest nadal) działalność w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin”, a od 2018 roku, dzięki uzyskanemu zaufaniu mieszkańców Rzeplina, Przybysławic i Stoków, pełnię funkcje wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skale. 

To była z wielu względów bardzo trudna kadencja. Pomimo tego, udało mi się przyczynić do realizacji kilku ważnych potrzeb, które sygnalizowali moi wyborcy.  

Były to m.in. następujące działania:

 • Poprawa jakości dróg powiatowych i gminnych w tych trzech sołectwach za ponad 1,3 mln zł 
 • Doprowadzenie komunikacji zbiorowej z Krakowa i ze Skały do Rzeplina i Przybysławic – autobus linii A12 ALD.
 • Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego w Rzeplinie 
 • Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na Stokach i wdrożenie prac związanych 
  z zakończeniem tworzenia dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji w Rzeplinie 
  i Przybysławicach, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie tej inwestycji
 • Stworzenie dokumentacji projektowej i  uzyskanie pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Rzeplinie.

Jeśli udzielicie mi Państwo ponownie kredytu zaufania, to w kolejnej kadencji moimi priorytetami będą:

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – pełne skanalizowanie sołectw Rzeplin, Przybysławice i Stoki
 • Budowa chodników, szczególnie w miejscach niebezpiecznych dla pieszych
 • Remont głównej drogi gminnej oraz innych wymagających naprawy w sołectwie Stoki
 • Dalsza poprawa jakości dróg w Rzeplinie i Przybysławicach
 • Stworzenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Przybysławice
 • Skorzystanie z przyznanej dotacji i wybudowanie świetlicy wiejskiej w Rzeplinie, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy
 • Wybudowanie placu zabaw w Rzeplinie
 • Wspieranie działalności wszystkich organizacji pozarządowych, oraz różnego rodzaju oddolnych inicjatyw mieszkańców, mających na celu integrację lokalnych społeczności 
  i rozwój poszczególnych sołectw
 • Promowanie walorów turystycznych i kulturowych naszych miejscowości poprzez m.in.: rozwijanie sieci szlaków turystycznych, tworzenie ścieżek rowerowych, polecanie lokalnych przedsiębiorców, którzy stanowią wizytówkę naszej Gminy (np. winnice, uprawa lawendy, gospodarstwa agroturystyczne).

Jestem przekonany, że moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i samorządowe, zaangażowanie, determinacja w osiąganiu założonych celów, będą bardzo przydatne w efektywnym wykonywaniu mandatu radnego. 

Dajmy sobie szansę – Wasz głos, moje działanie!