Wojciech Parzelski, kandydat w okręgu 15

Kandydat na radnego Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Mam 38 lat, 3 letniego syna Mikołaja i kochającą żonę Kasię. Od urodzenia mieszkam w Skale, skąd też wywodzi się moja rodzina.

Swoją wiedzę zdobywałem w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunkach Zarządzenie oraz Ekonomia. Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Projektami w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z uzyskaniem certyfikatu PRINCE  2. W roku 2022 ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Zarządzenie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym, na Politechnice Warszawskiej.

Zawodowo uczestniczę w procesie inwestycyjnym prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji – od fazy przygotowania, poprzez projektowanie, realizację robót kończąc na rozliczeniu zadań. Swoje doświadczenie oraz wiedzę zawodową wykorzystuję w zakresach realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Skała.

W roku 2018 postanowiłem kandydować do grona radnych Rady Miejskiej w Skale. Pełnienie tej funkcji zawdzięczam Państwa zaufaniu oraz głosom jakie otrzymałem.

Krzysztof Wójtowicz prezentuje kandydata do Rady Miejskiej w Skale


W latach 2018-2024 przy moim udziale zostały wykonane następujące inwestycje:

ul. Armii Krajowej 

wykonane

 • utwardzenie materiałem kamiennym (odcinek za obwodnicą)

planowane

 • opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika
 • wykonanie nakładki asfaltowej

ul. Gołębia

wykonane

 • nowa nakładka asfaltowa na całej długości ulicy
 • nowa stała organizacja ruchu – ulica jednokierunkowa – projekt i realizacja

planowane

 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED

ul. Graniczna

wykonane

 • nowa nakładka asfaltowa na połowie ulicy – etap I
 • nowa stała organizacja ruchu – ulica jednokierunkowa – projekt i realizacja
 • remont części chodnika (bieżące utrzymanie)

planowane

 • kontynuacja wykonania nakładki asfaltowej – etap II

ul. Łącznik

planowane

 • wykonanie nowej nakładki asfaltowej
 • niwelacja zjazdu z ul. Łącznik do ul. Wesołej

ul. Władysława Łokietka

wykonane

 • utwardzenie materiałem kamiennym

planowane

 • wykonanie nowej nakładki asfaltowej
 • opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika 
 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED + dodatkowe lampy

ul. Słoneczna 

wykonane

 • dokumentacja projektowa na kompleksowe wykonanie ulicy: wodociąg, kanalizacja, odwodnienie, kanał technologiczny, oświetlenie, droga asfaltowa i chodnik, pozyskane prawomocne pozwolenie na budowę 

planowane

 • kompleksowa budowa ulicy – wodociąg, kanalizacja, odwodnienie, kanał technologiczny, oświetlenie, droga asfaltowa i chodnik,

ul. Topolowa

wykonane

 • nowa nakładka asfaltowa na długości od terenu Szkoły Podstawowej nr 1 do końca ulicy
 • nowa stała organizacja ruchu – ulica jednokierunkowa – projekt i realizacja, w tym nowe przejście dla pieszych
 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED
 • nasadzanie drzewek
 • utworzenie żłobka – dokończenie wykończenia budynku wewnątrz i na zewnątrz, pozyskanie dwóch dotacji na wyposażenie i funkcjonowanie żłobka

planowane

 • przedszkole – malowanie wszystkich sal przedszkolnych, klatki schodowej, wymiana drzwi w salach, wymiana balustrady schodowej, remont poczekalni – termin realizacji 2024
 • wykonanie nowej nakładki asfaltowej od Szkoły Podstawowej nr 1 do ul. Zagrodzkiej – kontynuacja

Szkoła Podstawowa nr 1

wykonane

 • kompleksowy remont szkoły: malowanie wszystkich korytarzy na trzech piętrach, odmalowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi do wszystkich sal, zamontowanie drzwi z przeszkleniem oddzielających część przedszkolną, wymiana pionów, remont łazienek, wykonanie nowej łazienki – koszt 1,2 mln zł
 • wyposażenie szkoły m.in. w pomoce dydaktyczne, meble, tablice dotykowe – 0,45  mln zł
 • projekt funkcjonalno-użytkowy nowej sali gimnastycznej, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na projektowanie i budowę nowej sali gimnastycznej – w trakcie realizacji
 • malowanie części ścian, wymiana drzwi i montaż wentylatorów na sali gimnastycznej
 • kompleksowy remont szatni na parterze i na piętrze: wymiana boksów, wieszaków, posadzki i oświetlenia, malowanie ścian i sufitów, nowe drzwi do szatni
 • wycinka starych i posadzenie nowych drzew przed szkołą
 • nowy gabinet dentystyczny
 • nowe drzwi do świetlicy
 • dwa zawory mieszające i presostaty do instalacji grzewczej
 • plac zabaw Nivea – remont z wniosku do Rady Mieszkańców – bezpieczna nawierzchnia

planowane

 • ogłoszenie przetargu i budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

ul. Wąska

planowane

 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED
 • wykonanie nowej nakładki asfaltowej

ul. Wejściowa

wykonane

 • naprawa nakładki asfaltowej
 • tabliczka informacyjna z nazwą ulicy

planowane

 • wykonanie nowej nakładki asfaltowej
 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED

ul. Wesoła

wykonane

 • utwardzenie materiałem kamiennym

planowane

 • uregulowanie spraw geodezyjnych (wraz z naprawą nawierzchni w prawo od wjazdu w ul. Wesołą), dalsze utwardzenie i wykonanie nakładki asfaltowej
 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED + dodatkowe lampy

ul. Zagrodzka

wykonane

 • nowa stała organizacja ruchu – ulica jednokierunkowa – projekt i realizacja
 • aktualizacja oznakowania przy Stałej Organizacji Ruchu obu ulic ul. Zagrodzka/Topolowa
 • odetkanie kanalizacji ogólnospławnej
 • naprawa nawierzchni z kostki brukowej + krawężnik przy ul. Granicznej wraz z nowym osadzeniem kratki kanalizacji
 • nasadzenia drzewek

planowane

 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED

przysiółek Chmielarze 

wykonane

 • utwardzenie drogi materiałem kamiennym
 • tabliczka informacyjna z nazwą do domów

planowane

 • zmiana oświetlenia na lampy w technologii LED

Współpraca z radnymi oraz Burmistrzem przyczyniła się w obecnej kadencji do przeprowadzenia wielu inwestycji zarówno w Skale jak i okolicznych miejscowościach. Do najważniejszych zaliczyć można:

 • remonty szkół w Gminie (w tym największy remont w Szkole podstawowej nr 1 w Skale);
 • budowę obiektów sportowych (w Rzeplinie, w Gołyszynie oraz boiska przy SP w  Minodze);
 • rozbudowę infrastruktury drogowej (ul. Wolbromska) oraz infrastruktury sportowej w Skale.

Chciałbym kontynuować pracę dla Państwa w przyszłej kadencji, dlatego 7 kwietnia proszę o poparcie podczas głosowania.